Din pensionsopsparing er investeret i at
ødelægge kloden
- og du risikerer tilmed at pengene går tabt...

Klik her for at se oversigten over forårets generalforsamlinger 2017. Her finder du alle relevante datoer, stemmevejledninger, fuldmagtsblanketter og fremsatte forslag om divestment.

pensionsselskaberne til at sælge aktierne i kul, gas og olie

Kul-, gas- og olieselskaberne gambler med Jordens fremtid, og de danske pensionsselskaber støtter dem gennem enorme investeringer. Og ikke blot er danskernes pensionsopsparinger investeret i at ødelægge Jorden - det er også en økonomisk usikker investering. Læs mere om problemet her. Er du studerende, så læs om hvordan det også angår dig.

For at kunne få pensionsselskaberne til at droppe investeringerne i kul-, gas- og olieselskaber er der brug for mange støtter i hver enkelt pensionsselskab.

Her er fremgangsmåden:
  • Landet over kan medlemmer af pensionsselskaber tilmelde sig til initiativet her.
  • Når vi har samlet mange støtter inden for et bestemt pensionsselskab, kan vi dér fremsætte forslag om at sælge aktier i kul-, gas- og olieselskaber.
  • Vi vil til den tid sende mails ud til alle støtterne om, at det er tid til at stemme forslaget igennem.
  • Da det ikke er alle pensionsselskaber hvor medlemmer kan fremstille og stemme på forslag, vil din tilmelding samtidig gælde som en underskrift i en underskriftindsamling (se nedenfor).
  • Alle underskrifter vil også blive brugt overfor ATP, som alle danskere lovpligtigt indbetaler til.
Læs om fremgangsmåden

Du kan nedenfor angive hvilken pensionsselskab du er medlem af samt i hvilket omfang du ønsker at være involveret.

Hvilket pensionsselskab er du medlem af?
Vælg dit primære pensionsselskab. (Du kan også angive at du ikke er medlem af et pensionsselskab.)
Vil du kontaktes når det er tid til at stemme et forslag igennem i dit pensionsselskab?
Der er brug for opbakning fra så mange som muligt for at kunne få et forslag stemt igennem. Mange danske pensionsselskaber tillader at stemme på forslag hjemmefra uden at skulle møde frem til generalforsamlingen.
Er du interesseret i at fremsætte forslag i dit pensionsselskab om frasalg af aktier i fossil-industrien?
AnsvarligFremtid kan hjælpe dig med udarbejdelse og formulering af forslag. Du skal være i stand til at deltage i generalforsamlingen i din pensionsselskab. Dit svar angiver kun din interesse og er ikke bindende.
Vil du holdes orienteret om udviklingen i kampagnen AnsvarligPension?
Det bliver en udfordring at få ændret politikken hos danske pensionsselskaber og der er brug for al den opmærksomhed omkring det vi kan få.
Underskriv her
Vi har brug for din underskrift i underskriftsindsamlingen.

Jeg opfordrer mit pensionsselskab til øjeblikkeligt at stoppe yderligere investeringer i kul-, gas- og olieselskaber, og inden 31. december 2018 at have afhændet al ejerskab af – samt fonde der inkluderer – aktier og obligationer i kul-, gas- og olieselskaber.

Det er min opfattelse, at dette ikke bare vil være en fornuftig beslutning i forhold til et økonomisk perspektiv og en ansvarlig varetagelse af min pensionsopsparing, men også for min og min families fremtidige velfærd, da jeg ønsker at kunne gå på pension i en verden der ikke til den tid er hærget af klima-kaos.

Eksperter er enige om at menneskeskabt global opvarmning forårsaget af afbrænding af kul, gas, og olie vil fortsætte med at accelerere og intensivere tragiske klimakatastrofer. Den videnskabelige koncensus er tydelig og overvældende; det er ikke sikkert at afbrænde selv blot halvdelen af de allerede eksisterende reserver af kul, gas og olie uden at opvarme kloden katastrofalt.

Den uundgåelige overgang til en kulstoffattig økonomi vil hurtigt ødelægge værdien af ​​mange af de investeringer i kul-, gas- og olieselskaber, som mit pensionsselskab holder på mine vegne. Det er på ingen måde betryggende at vide, at min pensionsopsparing er sat i firmaer, som både er risikable papirer og ødelæggende for klimaet, da dette i begge henseender er at gamble med min fremtid.

Eksperter er enige om at menneskeskabt global opvarmning forårsaget af afbrænding af kul, gas, og olie vil fortsætte med at accelerere og intensivere tragiske klimakatastrofer. Den videnskabelige koncensus er tydelig og overvældende; det er ikke sikkert at afbrænde selv blot halvdelen af de allerede eksisterende reserver af kul, gas og olie uden at opvarme kloden katastrofalt.

Jeg opfordrer danske pensionsselskaber til øjeblikkeligt at stoppe yderligere investeringer i kul-, gas- og olieselskaber, og inden 31. december 2018 at have afhændet al ejerskab af – samt fonde der inkluderer – aktier og obligationer i kul-, gas- og olieselskaber.

 
Din email-adresse vil aldrig blive vist offentligt og ej heller videregivet til tredjepart.