Er din kommune investeret i at
ødelægge kloden?
AnsvarligKommune

Tovholder: Katrine Ehnhuus - Mobil 3025 3541 - katrine@ansvarligfremtid.dk

Initiativet AnsvarligKommune bygger videre på arbejdet i AnsvarligPension.

Med dette nye initiativ ønsker vi at arbejde for, at danske kommuner frasælger alle deres investeringer i fossile selskaber (selskaber på den såkaldte Carbon Underground 200 liste).

Danske kommuner investerer i dag mange millioner kroner i kul-, olie- og gasselskaber uden på nogen måde at kunne sikre sig imod, at de selvsamme fossil-selskaber ved massiv lobbyisme modarbejder den grønne omstilling, som kommuner selv arbejder så hårdt for at fremme. Danske kommuner investerer således i selskaber som Exxon Mobil som i årevis bevidst har løjet om konsekvenserne ved global opvarmning, og om hvordan afbrændingen af fossile brændsler bidrager til accelererende klimaforandringer.

Økonomisk giver frasalg også god mening. En række analyser viser nemlig, at der ikke er lavere risikojusteret afkast ved at screene fossilbrændselsselskaber ud fra investeringerne. Tværtimod har investeringer i kul, olie og gas været ganske dårlige over de seneste par år, og fremtidsudsigterne for fossil-investeringer synes stærkt risikable.