Er din kommune investeret i at
ødelægge kloden?
Kommuner vil ud af sorte investeringer

København, Roskilde, Fredericia, Frederikssund, Fredensborg, Stevns og Hillerød kommune er blandt de første danske kommuner, som har truffet beslutning om at trække sine investeringer ud af fossile selskaber. Dertil kommer Odense og Svendborg, der i første omgang har trukket sine investeringer ud af kul og tjæresand.

Kommunernes ønske om at trække sig ud af fossile energiinvesteringer hænger sammen med, at den sorte energiindustri modarbejder den grønne omstilling, som mange af kommunerne ihærdig prøver at fremme. Desuden er en væsentlig årsag formodentlig den netop indgåede klimaaftale i Paris, samt det faktum, at fossile investeringer i stigende grad opfattes som værende risikofyldte.

AnsvarligKommune har gennemført en undersøgelse af kommunernes investeringer i fossile brændsler. Resultaterne kan ses i cirkeldiagrammet. Desuden kan du her se en liste over alle 98 kommuner og hvilket lagkagestykke i cirkeldiagrammet, de i øjeblikket hører under.