Din pensionsopsparing er investeret i at
ødelægge kloden
- og du risikerer tilmed at pengene går tabt...
Problemet
Problemet med pensionsselskabernes investeringer forklaret i 3 trin.
1
Danske pensionsselskaber har millarder investeret i kul-, gas- og olieselskaber
1,75
milliarder kr
0,47
milliarder kr
1,01
milliarder kr
0,94
milliarder kr
1,54
milliarder kr

Investeringer i kul-, gas- og olieselskaber i blot de 5 største danske pensionsselskaber.1

2
Der er 3 gange mere kul, gas og olie i allerede kendte reserver end det er sikkert at afbrænde
Der er bred enighed om at vi kan opvarme kloden med allerhøjst 2 grader hvis vi skal have håb om at undgå total katastrofe.
For at holde os under 2 grader kan vi afbrænde kul, gas og olie svarende til højst 900 gigaton CO2.
Men reserverne hos kul-, gas- og olieselskaberne (samt stater) svarer til 2795 gigaton CO2. Det er 3 gange så meget!

Det vil sige at 70% af reserverne må forblive under jorden hvis vi skal undgå katastrofe.2 Men virksomhederne har i sinde at hente det hele op til afbrænding, hvilket de også er værdisat efter.3

3
Der findes en CO2-boble: Der er mere CO2 noteret på børserne end der er plads til i atmosfæren
Kul-, gas- og olieselskabernes antagelse om at samtlige af deres reserver kan hentes op og afbrændes er økonomisk hasardspil.

Når klimasituationen tilspidses, og der på et tidspunkt begynder at komme restriktioner mod at hente nye forekomster af kul, gas og olie op, så vil disse selskabers aktier vise sig at være, hvad fagfolk kalder ‘stranded assets’: værdipapirer, hvis værdi pludselig fordufter.3

I aviserne kan man allerede næsten dagligt læse nyheder der understøtter denne tendens. F.eks. har både Verdensbanken og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) for nyligt besluttet kraftigt at begrænse støtten til forurenende kraftværker.4
Få dit pensionsselskab til at sælge aktierne i kul, gas og olie
- både for Jordens fremtid og for din økonomis skyld

Når det er forkert at ødelægge livsvilkårerne på Jorden, er det også forkert at tjene penge på det. Men det er også det sikreste valg økonomisk set hvis du vil undgå at blive ramt af fremtidens financielle CO2-boble.

Verden over har masser af offentlige institutioner, universiteter, byer og fonde allerede solgt aktierne i kul, gas og olie.5 Nu er det tid til at vi også i Danmark tager ansvar.

Gå med i initiativet nu - se her hvad DU kan gøre
  1. Tallene er udledt fra offentligt tilgængelige aktielister for PFA (download), Danica Pension (download), PensionDanmark (download), Nordea Liv & Pension (download) og Sampension (download). Tallene er udarbejdet af Klimabevægelsen i Danmark (klimabevaegelsen.dk) ved at samholde aktielisterne med en liste af de 200 største kul-, gas-, og olieselskaber ud fra indeholdt CO2 i kendte reserver.
  2. Læs artiken Global Warming's Terrifying New Math (læs artiklen i magasinet Rolling Stone - artiklen er på engelsk) for at få et overblik over den akutte krise verden befinder sig i.
  3. Carbon Tracker Initiative har udregnet tallene for CO2-budgetterne i rapporten Unburnable Carbon 2013: Wasted capital and stranded assets. Tallene er sidenhen blevet stadfæstet af EU's klimapanel. Både det mellemstatslige Internationale Energiagentur (IEA) og adskillige banker, heriblandt verdens næststørste bank HSBC, advarer mod en fremtidig financiel CO2-boble, da størstedelen af verdens kul-, gas- og oliereserver må forblive under jorden hvis de internationalt vedtagne mål om maksimal 2 graders opvarmning skal nås. Læs artikel i Dagbladet Information. Læs artikel i The Guardian - artiklen er på engelsk. Se informationsvideo fra Carbon Tracker Initiative - videoen er på engelsk.
  4. Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har besluttet fremover at sætte en øvre grænse for, hvor meget et kraftværk må svine, hvis det ønsker bankens støtte. Læs artikel i Dagbladet Information. Samtidig har Verdensbanken (World Bank) lavet en lignende beslutning om at begrænse financieringen af kulkraftværker til sjældne omstændigheder. Læs artikel på Reuters - artiklen er på engelsk.
  5. Se listen af institutioner der har solgt aktierne i kul, gas og olie på siden Commitments på gofossilfree.org - siden er på engelsk.